ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

Školní speciální pedagog

Vážení rodiče, od 1. 2. 2017 je možné využít ve škole služeb speciálního pedagoga.                                                 

Školní speciální pedagog:

Mgr. Jaroslava Sedláčková

jaroslava.sedlackova@zs-nadrazni.cz

MT: 720 982 471

Činnosti:

1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.

2. Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.

3. Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy

Depistážní činnosti:

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

Realizace intervenčních činností, tj.

1)     provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

2)      provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

3)      participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),

4)     průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

5)      úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

6)      zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

7)      speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,

8)       konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

 

Konzultace pro zákonné zástupce

Úterý

7.00 - 7.45 

13,30 – 15,00

Nebo dle předchozí dohody

Skupinové nápravy / dyslektický kroužek/, individuální nápravy

 

Pondělí  

13.15 - 15.15

 

 

Dokumentace žáků, konzultace s  SPC, PPP

 

 

 

Pomůcky, knihovna

Úterý

15.00 – 16.00

Středa

13.30 - 14.30

Čtvrtek

7.00 – 7.45

 

 

 

 

Diagnostika, depistáž

Dle potřeby

Středa, pátek

7.55 – 8.40

 

Konzultace pro učitele

Pondělí

7.00 -7.45

Nebo dle předchozí dohody

ODKAZY PRO RODIČE (odborné články)

http://www.vasedeti.cz/skolka/ms/skolni-zralost-ocima-pedagoga-i-rodice/

http://www.majinato.cz/8-trenink-soustredeni-a-pozornosti.php

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS---Desatero-komunikace-s-pacienty-s-PAS_1.pdf

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS---Klic-pro-komunikaci-kratka-verze_1.pdf

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS---Klic-pro-komunikaci-s-osobami-s-autismem.pdf

 

ODKAZY PRO ŽÁKY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

http://skolakov.eu/

http://www.diktaty.cz/

http://www.kaminet.cz/

http://www.matika.in/cs/

 

Aktuality

Informace k zahájení šk.roku 2018/2019

17.08.2018

... celý článek

Zařazení nových žáků do tříd - Rozdělení tříd

16.08.2018

Dokumenty najdete níze.

... celý článek

Seznam sešitů pro školní rok 2018/2019

6.08.2018

Níže uvádíme seznam sešitů k zakoupení ...

... celý článek

Připravujeme nový web školy

6.08.2018

Připravujeme nový, přehlednější, moderní a hlavně uživatelsky přívětivý web školy. Těste se!

... celý článek

Z fotogalerie

posilovna

Pro učitele

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, přísp. org., 693 01 Hustopeče, IČO: 71009868, Tel/fax: 515 266 420, skola@zs-nadrazni.cz © graweb